niet iedereen is even snel...

Hoe snel komt iemand met een handicap weg bij een calamiteit? En: hoe snel kan iemand met een handicap in veiligheid worden gebracht? Talloze drempels zijn, soms letterlijk, geslecht. Maar er was tot dusver nauwelijks aandacht voor uitgankelijkheid bij brand en andere rampen. En de aandacht daaraantreft voor een belangrijk deel de mensen, zoals ouderen en gehandicapten, die het meeste baat hebben bij goede toegankelijkheid. Met uitgankelijkheid heeft het probleem een naam gekregen. Naar oplossingen wordt gezocht.

Belangenorganisatie